PASNET - Prazska akademicka pocitacova sit
mapa

Non-stop helpdesk:
603 494 291

Služby - konektivita

IP verze 4

Poskytování IPv4 konektivity je základní služba, kterou síť Pasnet poskytuje.

Jako dopňkové služby k IP konektivitě můžeme na požádání zajistit:

 • ochranné IP filtry na vstupu do připojené sítě
 • QoS služby na úrovni IP (výhodné např. v případě, že úzkým hrdlem spojení je linka do připojené sítě)
 • omezení maximální rychlosti spojení mimo Pasnet na hodnotu domluvenou s CESNET2 nebo GTS Novera (hodnota může být jiná než rychlost spojení v rámci Pasnetu)
 • konfiguraci zařízení značky CISCO
 • pomoc s registrací domény a přidělením IP adres
 • služby záložních DNS a MX  serverů

IP verze 6

IPv6 se má stát nástupcem stávajícího protokolu IPv4. Jednou z hlavních výhod IPv6 je daleko větší adresní prostor, než který je k dispozici u jeho předchůdce. Odpadá nutnost používat překlad adres (NAT). Každé zařízení může mít vlastní veřejnou IP adresu, což je velká výhoda např. z hlediska všech komunikačních služeb (IP telefonie, videokonferencí, služeb typu Peer-to-Peer a Instant Messaging).

Chcete-li

 • vyzkoušet si tento protokol a aplikace nad ním běžící
 • být připraveni na nástup IPv6

kontaktujte náš Helpdesk.

DNS server

V sítích připojených k Pasnetu je možné využívat služeb DNS serveru 195.113.67.148 2001:718:1e00::148.

L2 VLAN

Virtuální sítí (VLAN) se myslí transparentní propojení dvou nebo více lokálních sítí (LAN) na úrovni druhé síťové vrstvy. Lokální sítě mohou být přitom od sebe fyzicky vzdálené a na jejich propojení přitom může být použita i jiná technologie, než je použita v samotných LAN.

Pasnet nabízí vytváření VLAN pro propojení sítí na Pasnet připojených navzájem, případně protažení těchto virtuálních sítí do sítě CESNET2.

Příklad použití VLAN:

 Vysoká škola sídlí ve dvou budovách, v každé z nich je lokální síť typu ethernet. Budovy jsou od sebe vzdálené několik km, ale obě jsou připojené k páteři Pasnetu. Při propojení obou lokálních sítí (LAN) do jedné virtuální sítě (VLAN) jsou počítače v obou lokálních sítích jakoby připojené k jediné společné LAN založené na přepínaném ethernetu. Pro správce sítě má toto uspořádání tyto výhody:

 • efektivní využití přidělených IP adres - nemusí je rozdělovat do subnetů
 • jednodušší správa počítačů - DHCP (a další služby, které pracují na druhé síťové vrstvě) fungují transparentně v celé VLAN, je možné přemístit počítač z jedné LAN do druhé bez nutnosti měnit konfiguraci síťového rozhraní
 • bezpečnost - celá VLAN je k Internetu připojena (na úrovni protokolu IP) jen na jednom místě, je tedy např. možné nasadit a spravovat jen jeden firewall místo dvou
 • menší zpoždění paketů - vzájemná komunikace mezi LAN prochází jen přes přepínače, odpadá zpoždění paketů na směrovačích

Máte-li zájem o zřízení VLAN, kontaktujte náš Helpdesk.

Poznámka: možnost propojení dvou sítí do VLANu je závislá na aktivních prvcích sítě použitých v obou lokalitách

Členové sdružení PASNET:
Univerzita Karlova
AV ČR
VŠE
ČVUT

PASNET, Petrská 3, 110 00 Praha 1, https://www.pasnet.cz, info@pasnet.cz
7. listopadu 2023