PASNET - Prazska akademicka pocitacova sit
mapa

Non-stop helpdesk:
603 494 291

O PASNETu

PASNET - Prague Academic and Scientific NETwork - je vysokorychlostní metropolitní síť určená pro přenos obecných digitálních dat. Primárně zajišťuje propojení počítačových LAN sítí pražských pracovišť vysokých škol a Akademie věd ČR. K Internetu je připojena prostřednictvím sítě CESNET2. Přímé propojení se sítěmi T-Mobile Czech Republic a.s. či Dial Telecom umožňuje připojování i těch uživatelů, kteří nesplňují podmínky pro využití e-infrastruktury CESNET.

Páteř sítě k poskytnutí nezbytné přenosové kapacity a požadovaných služeb využívá optických vláken a technologií CWDM a ethernet. Délka pronajatých vláken činila začátkem roku 2000 cca 110 km, dalších cca 110 km vláken je používáno ve vlastních kabelových přípojkách.  Standardní přenosová kapacita páteřní sítě je 1 Gb/s a od začátku roku 2003 je kapacita klíčové části páteře 10 Gb/s.
Připojení o kapacitě 10 Gb/s na síť národního výzkumu umožňuje vysokorychlostní komunikaci po celé ČR i do zahraničí.

Mimopáteřní spoje využívají technologie ethernet (na bázi optických vláken či mikrovlnných nebo optických spojů).

Provoz a rozvoj sítě

zajišťuje sdružení bez právní subjektivity, jehož účastníky jsou Akademie věd ČR, České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Karlova a Vysoká škola ekonomická. Správou finančních a administrativních záležitostí sdružení byla pověřena Univerzita Karlova, která je rovněž zmocněna k uzavírání smluv s neúčastníky sdružení.
Nepřetržitý provoz sítě PASNET zajišťuje a řídí tzv. Operační centrum zřízené a technicky zabezpečené jako oddělení Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy. Při své činnosti úzce spolupracuje s pracovníky správ sítí jednotlivých účastníků sdružení. Centrum má nepřetržitou pohotovostní službu 24 hodin denně včetně svátků.  Případné závady je možné ohlásit telefonicky (na tel. č. 603 494 291) nebo zaslat emailem na adresu help@pasnet.cz

Jak se připojit?

Informace o možnosti připojení najdete zde.

Členové sdružení PASNET:
Univerzita Karlova
AV ČR
VŠE
ČVUT

PASNET, Petrská 3, 110 00 Praha 1, https://www.pasnet.cz, info@pasnet.cz
26. ledna 2017